UL. J. PESTALLOZIEGO 6/18 BYDGOSZCZ TEL: 604 788 473, 698 687 275

Edukacja pacjenta i jego rodziny

Proces rehabilitacji powinien trwać nieprzerwanie również po powrocie chorego do środowiska domowego, ponieważ włączenie rodziny pacjenta w proces rehabilitacji, otoczenie chorego przyjazną, pełną empatii atmosferą potęguje efekt leczenia usprawniającego.

Centrum oferuje naukę samoobsługi, prawidłowej opieki, pielęgnacji, podstawowych elementów terapii funkcjonalnej pacjenta oraz dostosowania pomieszczeń. Instruktaż może odbyć się w Centrum, a także w domu pacjenta.